Hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin

DirectAdmin SSL install

I: Tạo mã CSR trực tiếp trên DirectAdmin
Các bạn có thể tạo mã CSR để đăng ký SSL bằng cách tạo online theo hướng dẫn tại link: Tạo mã CSR SSL  hoặc tạo CSR trực tiếp trên DirectAdmin để tạo trực tiếp các bạn làm như sau.
Đăng nhập vào DirectAdmin bằng tài khoản user, nếu là tài khoản admin, chuyển về tài khoản user trước, sau đó chọn ” SSL Certificates “.

install SSL directadmin
Nhấp tùy chọn ‘Create a Certificate Request’ và nhập các thông tin yêu cầu, khi nhập xong nhấp Save.

SSL directadmin
Lựa chọn và sao chép các thông tin mà bạn thấy trong hộp văn bản trả về.
Quan trọng: Nhớ sao lưu lại thông tin về CSR và Private Key mà bạn được cung cấp vào file text.
Sau khi bạn nhận được thông tin về SSL qua email, hãy copy và dán nó vào trương trình soạn thảo text (ví dụ Notepad) và lưu lại với phần mở rộng là .crt. (Có chứa tags —–BEGIN CERTIFICATE—– và —–END CERTIFICATE—–).
II: Install SSL Certificates DirectAdmin
1. Đăng nhập vào DirectAdmin bằng tài khoản user, nếu là tài khoản admin, chuyển về tài khoản user trước.
2. Mục Advanced Features -> chọn SSL Certificates.

install SSL directadmin
3. Chọn Paste a pre-generated certificate and key.
4. Mở tệp Private key và tệp Certificate (Notepad) và dán cùng vào một chỗ, bắt đầu là Private Key và sau đó là certificate.(ServerCertificate)
5. Sau đó chọn Save.
6. Quay lại thanh quản lý SSL Certificates và nhấn vào Click here to paste a Root CA Certificate.

CA root SSL
7. Dán intermediate certificate vào ô này. Hãy chắc chắn là bạn chọn Use a CA Cert.

use CA SSL
9. Sau đó chọn Save.

10. Quay lại Home chọn domain setup.

ssl directadmin

symbolic SSL directadmin

sau khi tick như hình các bạn chọn save.
Chú ý: Đối với các trường hợp Directadmin chưa được mở mod cài SSL cho host share sẽ gặp lỗi như ảnh dưới.

SSL share IP
Để khắc phục nếu bạn đang sử dụng hosting bạn cần liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ mở tính năng cài ssl cho share hosting,
Trong trường hợp sử dụng VPS hoặc server riêng các bạn có thể SSH vào Server, VPS sau đó sửa file directadmin.conf và thêm vào file dòng sau: enable_ssl_sni=1,
Để sửa file các bạn dùng lệnh sau:
vi /user/local/directadmin/conf/directadmin.conf
thêm dòng ”  enable_ssl_sni=1 ”

huong dan cai ssl
sau đó các bạn save file và chạy lệnh
service directadmin restart
sau khi thao tác xong bạn có thể cài ssl như hướng dẫn trên.