Hướng dẫn suspend, un-suspend, list suspend một user trong Cpanel

Trong máy chủ WHM / cPanel có một tùy chọn để supend 1 user. Tùy chọn này rất hữu ích để tạm ngưng 1 tài khoản, nếu chúng ta tìm thấy bất kỳ hoạt động độc hại như gửi thư rác, lừa đảo vv từ tài khoản đó. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cách suspend – unsuspend, list suspended 1 tài khoản trong một máy chủ với cPanel. Thông qua commad line và qua quản trị WHM
How to suspend/unsuspend an account via WHM panel?
Từ bảng điều khiển WHM các bạn có thể dễ dàng quản lý các account suspension and re-activation . Dưới đây là các bước để suspend 1 tài khoản qua WHM.
Bước I : Đăng nhập vào WHM panel.
Bước II : truy cập theo các mục sau

Home >> Account Functions >> Manage Account Suspension

Từ đó bạn có thể chọn tài khoản và suspend đơn giản. Có một tùy chọn để thêm ghi chú của bạn vì lý do đình chỉ và cũng có thể bạn có thể ngăn chăn user Reseller un-suspend tài khoản từ bảng điều khiển WHM của họ. Xem hình ảnh dưới đây để biết thêm chi tiết.

host cpanel
Bạn cũng có thể un-suspend một tài khoản tại đây.
Làm thế nào để tạm ngưng / unsuspend một tài khoản thông qua dòng lệnh?
Chúng ta cũng có thể dễ dàng suspend / unsuspend các user thông qua command line. các bạn có thể làm theo các command line sau để thực hiện.
Để suspend 1 tài khoản:

/scripts/suspendacct user-name

Để un-suspend 1 tài khoản:

/scripts/unsuspendacct user-name

Làm như thế nào để liệt kê danh sách các accounts đã bị suspend từ WHM panel.
Tại phần quản lý các user bạn sẽ thấy các user bị suspend sẽ được tô màu đỏ, Trong WHM có phần để bạn thống kê toàn bộ các user bị suspend, bạn có thể làm như sau.
Bước I : Đăng nhập vào WHM panel.
Bước II : Truy cập theo các mục sau

Home >> Account Functions >> List Suspended Accounts

Nếu bạn muốn bạn có thể un-suspend từ danh sách này,
Để kiểm tra qua commad line bạn dùng lệnh sau.

ll /var/cpanel/suspended

Ví Dụ:

# ll /var/cpanel/suspended
total 72
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 24 13:03 ./
drwxr-xr-x. 86 root root 12288 Jul 24 13:09 ../
-rw-r--r-- 1 root root  54 May 6 18:30 user1
-rw-r--r-- 1 root root  0 Mar 22 23:01 user2
-rw-r--r-- 1 root root  54 May 6 18:30 user3
-rw-r--r-- 1 root root  54 May 6 18:30 user4
-rw-r--r-- 1 root root  54 May 6 18:30 user5
-rw-r--r-- 1 root root 152 Jul 24 13:03 user6
-rw-r--r-- 1 root root  0 Jun 11 10:04 user7
-rw-r--r-- 1 root root  54 May 6 18:30 user8
-rw-r--r-- 1 root root  54 May 6 18:30 user9

Mặc định khi các user vượt quá băng thông sẽ bị khóa, thông thường để tạm thời unsuspend bạn sẽ phải tăng bandwidth cho user đó, nhưng có 1 cách khác bạn có thể unsuspend toàn bộ các user đang bị khóa tạm trong 1 ngày, qua 24h user đó sẽ bị khóa lại bằng cách sau.
Bước 1: Đăng nhập vào WHM
Bước 2: Truy cập theo các mục sau

Home >> Account Functions >> Unsuspend Bandwidth Exceeders

Sau đó chọn Proceed toàn bộ các user đang bị khóa sẽ được mở tạm.