Sửa lỗi Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’

quan tri he thong, giam sat, hosting, domain gia re

Kể từ phiên bản WordPress 4.2 thì hệ thống sử dụng charset utf8mb4 cho cơ sở dữ liệu, nếu hosting của bạn có phiên bản MySQL cũ thì sẽ không hoạt động được.

Khi bạn thao tác import dữ liệu trên phpMyAdmin mà gặp lỗi Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’ đừng quá lo lắng vì biết viết này sẽ hướng dẫn khắc phục vấn đề này, Lỗi Unknown collation chỉ là lỗi nhỏ do không tương thích giữa các phiên bản MySQL, trên các phiên bản MySQL cũ chưa có hỗ trợ utf8mb4_unicode_ci.

loi unknow collation utf8mb4-unicode-ci

Cách khắc phục bạn có thể nâng cấp Mysql để cập nhật version mới nhất hoặc Export về MySQL có version thấp sau đó import lại, để export bạn đăng nhập vào phpmyadmin sau đó click vào “Export” chọn “Custom” trong phần “Format-specific options” bạn chọn “Database system or older MySQL server to maximize output compatibility with:” bạn chuyển từ NONE sang MYSQL40. và nhấn Go để export như hình.

utf8mb4_unicode_ci

Sau khi bạn export cơ sở dữ liệu theo tùy chọn này, bạn thử import lại lần nữa thì sẽ không gặp lỗi như bên trên