SSL Converter

Chuyển đổi định dạng file SSL

Nếu chứng chỉ của bạn được cấp ở định dạng không tương thích với máy chủ, hãy chuyển đổi nó theo bước sau:

  • Tick chọn định dạng file hiện tại,
  • Tick định dạng mới (SSL bạn muốn convert sang),
  • Chọn đến các file hiện tại,
  • Ấn vào convert.
PEM DER PFX P7B
PEM DER PFX P7B

Đối với các SSL có nhiều hơn 3 File CA(Ví dụ comodo) bạn ghép file CA ở ngoài sau đó chọn file vào "Root CA"