Quản trị hosting Cpanel Cơ Bản (Phần 2)

Chào các bạn cùng quay trở lại với series quản trị hosting Cpanel. Tiếp tục bài Quản trị hosting Cpanel Cơ Bản (Phần 1)

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phần 2 của series này:

  • Phần 5: Preferences

Preferences

Phần này cho phép bạn đổi mật khẩu đăng nhập hosting (Change Password), cập nhật thông tin cá nhất (Update Contact Information), Thay đổi ngôn ngữ (Change Language), thay đổi giao diện quản trị Cpanel (Change Style)

  • Phần 6: Logs

Logs

Phần Logs là phần thống kê log truy cập hiện tại của website (Latest Visitors), thống kê băng thông sử dụng của hosting (Bandwidth), Erro Log của website …

 

  • Phần 7: Advanced

Advance

Tại đây chúng ta có thể tạo và quản lý Cron Jobs, cấu hình trang Error (Error Pages), định nghĩa các đuôi đa Phương tiện (MIME Types) hay quét Virus với Virus Scanner.

  • Phần 8: Stats

stats

Đây là phần thống kê các thông tin trên hosting, bao gồm Domain chính (Main Domain), thư mục gốc hosting (Home Directory), Lượng CPU và Ram hosting đang dùng. Băng thông (Bandwidth) và dung lượng (Disk Space) đã sử dụng. Ngoài ra khi Click vào Expand Stats, hosting sẽ hiển thị ra các thông tin khác như số lượng Addon domain, Subdomains, Database, Emails …

Như vậy qua 2 bài trên, chúng ta đã tìm hiểu các chức năng cơ bản trên hệ thống hosting Cpanel, bài tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các chức năng quan trọng.