error 421 Too many connections

quan tri he thong, giam sat, hosting, domain gia re

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn xem và tắt idle FTP connections trong cpanel và giới hạn FTP connections khi sử dụng Filezilla kết nối FTP, tránh lỗi 421 Too many connections error.

What is / causes an idle FTP connection?

Idle FTP connections là kết nối khi FTP client mở ra nhiều kết nối, mà không đóng các kết nối trước đó, hoặc có lỗi trong cấu hình.

Các VPS, Server, Hosting thường được giới hạn số kết nối trong WHM, thông thường các kết nối này sẽ được giới hạn mặc định từ 8-10 vì vậy nếu bạn có lớn hơn số lượng này sẽ gặp thông báo lỗi 421 Too many connections (8) from this IP

Xem kết nối Idle Connections in cPanel

Bước 1: đăng nhập vào Cpanel

Bước 2: Click vào “FTP Session Control

ftp session control

Bước 3: Bạn sẽ thấy toàn bộ các kết nối FTP connect hiện tại. để tắt kết nối bạn click vào dấu X màu đỏ ở cột Disconnect,

disconnect ftp session

Bước 4: bạn sẽ thấy thông báo như ảnh dưới, click Disconnect để tắt kết nối.

confirm disconnect ftp session

Giới hạn Connections in FileZilla tránh lỗi 421 Too many connections

Bước 1: mở Filezilla

Bước 2: Truy cập Site Manager.

access site manager

Bước 3: Click vào Site bạn đang kết nối (Nếu chưa có bạn có thể add site mới) chọn table Transfer Settings

filezilla transfer settings

Bước 4: Tick vào box Limit number of simultaneous connections và chọn Maximum number of connections là 8.

limit simultaneous connections

Sau đó bạn click Ok, để lưu cấu hình, như vậy khi bạn sử dụng Filezilla sẽ tránh lỗi, 421 Too many connections