Hướng dẫn backup SSL Certificates

ssl sentora

Làm thế nào để export và sao lưu một chứng chỉ SSL trong Microsoft IIS Version 4.0? 

 1. Mở Microsoft Management Console: Start> Programs> Windows NT 4.0 Option Pack> Microsoft Internet Information Server> Internet Service Manager.
 2. Kích chuột phải vào các trang web có chứa các chứng chỉ và chọn Properties.
 3. Nhấp vào tab Directory Security.
 4. Trong phần Truyền thông an toàn, nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Nhấn vào quản lý Key.
 6. Chọn phím để xuất khẩu.
 7. Trên thanh menu, chọn Key> Export Key> Backup File.
 8. Một thông điệp cảnh báo bạn về cách đặt các thông tin nhạy cảm trong một tập tin trên ổ cứng của bạn. Nhấn OK.
 9. Chỉ định tên của tập tin đó sẽ giữ phím xuất khẩu. Nhấp vào Lưu.

Làm thế nào để  sao lưu một chứng chỉ SSL trong Microsoft IIS Phiên bản 5,6,7,8 ?

 1. Vào Start >> Programs >> Administrative Tools.
 2. Mở IIS Manager.
 3. Click tên Server trong mục bên tay phải chọn Server certificates
 4. Sau khi chọn sẽ hiện thị thông tin toàn bộ các SSL đang có trên Server. Click chuột phải vào tên miền chọn Export
 5. Trong trang wizard tiếp theo, chọn một vị trí tập tin và lưu tập tin pfx của bạn, Password ấn ok

Như vậy bạn đã backup xong SSL cho IIS bạn có thể vào vị trí trước đó chọn lưu để lấy backup và chuyển sang Server khác để import,

Làm thế nào để sao lưu một chứng chỉ SSL trong Apache, Nginx?

 1. Xác định vị trí của file private key và certificate . Bạn có thể xem đường dẫn trong file cấu hình httpd.conf, nginx.conf hoặc các file cấu hình virtual host của tên miền có dạng sau
  • SSLCertificateFile … / path / to / mycertfile.crt
  • SSLCACertificateFile /path/to/intermediate.crt
  • SSLCertificateKeyFile … / path / to / mykeyfile.key

Các file này có thể có đuôi khác, nhưng cấu hình sẽ tương tự như trên

 1. Copy file .key, cả hai file .crt (là một trong các chứng chỉ máy chủ và khác là chứng chỉ CA trung gian),  vào một ổ đĩa USB hoặc đĩa CD.
  • <Filename> private key .key
  • <Filename> .crt server certificate
  • <Filename> .crt intermediate CA certificate

 

Làm thế nào để sao lưu một chứng chỉ SSL trong iPlanet phiên bản 4.0?

 1. Xác định vị trí thư mục bí danh trong thư mục iPlanet.
 2. Xác định vị trí các tập tin: https <SERVER_NAME> cert7.db và https <SERVER_NAME> key3.db
 3. Sao chép chúng.

Chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu Giấy chứng nhận SSL của bạn trên một ổ USB hoặc đĩa CD.

Làm thế nào để sao lưu một chứng chỉ SSL trong iPlanet Phiên bản 6.0?

 1. Xác định vị trí thư mục bí danh trong thư mục iPlanet.
 2. Xác định vị trí các tập tin: https <SERVER_NAME> cert7.db và https <SERVER_NAME> key3.db
 3. Sao chép chúng.

Chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu Giấy chứng nhận SSL của bạn trên một ổ USB hoặc đĩa CD.

Làm thế nào để sao lưu một chứng chỉ SSL trong IBM Websphere Server?

 1. Gõ ikeyman trên một dòng lệnh trên UNIX hoặc khởi chạy tiện ích quản lý khóa trong thư mục IBM Websphere Server.
 2. Chọn Key Database File từ menu chính, sau đó chọn Open.
 3. Trong các Mở hộp thoại, gõ tên cơ sở dữ liệu quan trọng của bạn hoặc nhấp vào tập tin key.kdb nếu bạn đang sử dụng mặc định.Nhấn OK.
 4. Trong hộp Password thoại Prompt, gõ mật khẩu của bạn, và nhấn OK.
 5. Chọn Giấy chứng nhận cá nhân trong các khung nội dung cơ sở dữ liệu chính, và sau đó nhấp vào nút Export / Import trên nhãn.
 6. Trong cửa sổ chính Export / Import, chọn Export Key.
 7. Chọn loại tập tin cơ sở dữ liệu quan trọng.
 8. Gõ tên tập tin hoặc duyệt qua và chọn vị trí và tên tập tin, và sau đó bấm OK.
 9. Trong hộp Password thoại Prompt, gõ mật khẩu, và sau đó bấm OK.
 10. Trong các Chọn từ danh sách Label Key, chọn tên nhãn chính xác và bấm OK.

Chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu Giấy chứng nhận SSL của bạn trên một ổ USB hoặc đĩa CD.

Làm thế nào để sao lưu một chứng chỉ SSL trong Tomcat?

 1. Điều hướng đến mục SSL nơi Keystore SSL được giữ. Theo mặc định, đây có thể là một thư mục ẩn. Ví dụ: /root/.keystore
 2. Tạo một bản sao của tập tin keystore trong thư mục này. Này chứa các phím tư nhân và công cộng của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu Giấy chứng nhận SSL của bạn trên một ổ USB hoặc đĩa CD.