Hướng dẫn tạo Certificate Signing Request (CSR)

ssl la gi

Hướng dẫn tạo Certificate Signing Request (CSR) cho các máy chủ web được liệt kê dưới đây. Nếu máy chủ của bạn không có trong liệt kê bên dưới, xin hãy đọc tài liệu hướng dẫn của máy chủ mà bạn sử dụng.
CSR là cần thiết trong việc cấp giấy chứng nhận SSL/TLS
Thông thường các bạn nên tạo mã CSR trực tiếp trên server, nhưng nếu bạn nào thao tác khó có thể tạo trực tuyến tại link: https://csrgenerator.com/
bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mã trực CSR trực tuyến với các webserver được liệt kê dưới đây nếu các bạn muốn tạo trực tiếp trên server thì có thể tham khảo các tài liệu hướng dẫn về máy chủ.
Apache Web Server
Apache Web Server for Windows Server
Barracuda Networks SSL VPN
BEA WebLogic Server 8 & 9
BEA WebLogic Server 10
Cisco Secure Access Control Server (ACS)
Citrix Secure Gateway on Windows
Cobalt Series
cPanel 10
cPanel 11
Ensim Pro Control Panel
H-Sphere Control Panel
IBM HTTP Server
iPlanet Enterprise Server
Kerio Connect (previously Kerio MailServer)
Lotus Domino
Lotus Domino Go
Microsoft Exchange Server Outlook Web Access (OWA)
Microsoft Exchange Server 2007
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft ISA Server
Netscape Enterprise 3.51
Oracle Wallet Manager
Plesk 7 Control Panel
Plesk 8 Control Panel
Stronghold
Tomcat
WebSTAR
WebHost Manager (WHM) 10
WebHost Manager (WHM) 11
Zeus Web Server
Bước 1 các bạn đăng nhập vào link: https://csrgenerator.com/ sau đó các bạn sẽ thấy giao diện để khai báo các thông tin đăng ký SSL/TLSC

Các bạn nhập thông tin cần thiết để đăng ký mục * là bắt buộc nhập.

tao ma CSR SSL

Sau khi nhập xong bạn nhấn Generate CSR sẽ được cung cấp các mã cần để đăng ký SSL bạn copy nội dung ra 2 file như ảnh dưới
Nội dung file CSR.quantrihethong.net.csr

ma CSR SSL
Nội dung file Key: quantrihethong.net.key

key chung chi SSL
tạo 2 file text copy nội dung của từng mã và lưu lại, bạn có thể đặt tên file theo tên miền cho bạn để dễ nhớ.
Đối với các bạn dùng IIS có thể tham khảo tại link: https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificate-support/index?page=content&actp=CROSSLINK&id=AR1777