khắc phục lỗi 500 internal server error

quan tri he thong, giam sat, hosting, domain gia re

Lỗi 500 – Internal server error thường xuyên gặp khi ta chuyển host, up code mới lên host mặc dù có thể code đó các bạn chạy dưới local vẫn bình thường, nguyên nhân có thể do bảo mật mà các nhà cung cấp dịch vụ giới hạn các hàm sử dụng trên host, hoặc do các chuẩn build của server khác nhau dẫn tới không hoạt động được. để khắc phục các bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để tìm hiểu nguyên nhân,
Lỗi 500 thường xảy ra với các trường hợp sau :

1. Lỗi do CHMOD thư mục hoặc file sai : Kiểm tra lại phân quyền cho code dã đúng hay chưa, Lỗi này rất hay thường gặp, đối với linux thì CHMOD đúng cho thư mục là 755 và cho file là 644.

2. Lỗi do file .htaccess : Lỗi này cũng rất hay xảy ra, nếu bạn sử dụng file .htaccess với nội dung ko chính xác hoặc mở các hàm không được phép sẽ gây ra lỗi 500 cho mã nguồn. Bạn nên thử thay đổi tên file .htaccess đi và test nếu website hoạt động bình thường.

3. Lỗi do mã nguồn ko tương thích : Lỗi này thường ít xảy ra, trong trường hợp mã nguồn của bạn yêu cầu 1 số module đặc biệt nào đó mà server không hỗ trợ.

4, Nếu làm như trên mà bạn vẫn không khắc phục được bạn có thể xem lại log lỗi trên server để biết chi tiết về lỗi, nếu host của bạn không lưu log hoặc bạn không có quyền xem log trên server bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ.