Linux top Command Hướng dẫn đọc các thông số lệnh TOP trên linux

linux top command

I. Giới thiệu Linux top Command

Linux top Command là một trong những lệnh cực kì quan trong cho admin quản trị hệ thống linux. Quản trị được các thông số, CPU, RAM, I/O , các tiến trình đang hoạt động trên hệ thống.

Lệnh top giúp cho admin có thể giám sát hệ thống của mình một cách chuyên nghiệp và nắm rõ từng thông tin của hệ thống. Lệnh TOP tương tự Task manager trên windows.

Hôm nay bài viết sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết cách đọc lệnh TOP, giúp bạn thông suốt và rõ ràng hơn trong quá trình quản lý và sử dụng lệnh TOP.

Nhưng trước hết bạn cần một server có thể là VPS để có thể cài đặt

II. Hướng dẫn sử dụng Linux top

Bước 1: Login vào server linux

Thực hiện lệnh sau :

top -c

Bước 2: Đọc hiểu các tham số trong Linux top Command

Kết quả dòng 1 : Liên quan đến thời gian của server

linux top command

Dòng 1: chứa thời gian uptime, mức tải trung bình – load average được thể hiện trong ba khoảng thời gian khác nhau: trong 1, 5 và 15 phút. Giá trị lớn nhất của load average phụ thuộc vào số lõi (core) của CPU, nếu CPU có:

  • 1 lõi: thì load average có giá trị lớn nhất là 1.00
  • 2 lõi: là 2.00
  • 8 lõi: là 8.00

Kết quả dòng 2: Liên quan đến thông tin các tiến trình

linux top

Kết quả dòng 3: Liên quan đến thông tin CPU

top linux

Kết quả dòng 4: Liên quan đến thông tin RAM

top c command

Kết quả dòng 5: Liên quan đến thông tin SWAP

lệnh top trong linux

Bước 3: Đọc hiểu các tham số các tiến trình đang hoạt động

top command linux

Trên đây mình đã giải thích ý nghĩa các thông số khi sử dụng lệnh top trong linux, chúc các bạn sử dụng thành thạo linux,