Hướng dẫn Import big database bằng bigdump

bigdump import database

Hầu hết các web site dùng php-mysql thì đều sử dụng phpMyadmin để export database. Vấn đề là khi import trở lại. Các site hầu hết đều giới hạn dung lượng file import qua phpMyadmin là 2MB. Nếu dữ liệu lớn hơn 2MB mà dùng tools import này để import sẽ rất vất vả. để khắc phục các bạn có thể sử dụng bigdump để import database

* Bước 1: Các bạn tạo databse trên hosting.

* Bước 2: Tải và upload file bigdump.php click vào đây.

Sau khi các bạn đã tải được file rồi thì cần phải upload vào đường dẫn lưu trữ dữ liệu website trên host.

Ví dụ: trong thư mục domains/tên_domaincủabạn/public_html

* Bước 3: Các bạn cần sửa thông số db trong file bigdump.php ở trên hosting khớp với thông số db mà bạn đã tạo.

// Database configuration
$db_server   = 'localhost';
$db_name     = '';
$db_username = '';
$db_password = ''; 

Các bạn cần điền các thông số trên.

* Bước 4: Truy cập vào file bigdump và tiến hành import.

Để truy cập các bạn gõ trên trình duyệt: Tên_domain_củabạn/bigdump.php.

Tiếp theo các bạn làm theo hướng dẫn sau:

import database bigdump
Lưu ý: Với dữ liệu lớn không upload trực tiếp được thì các bạn có thể sử dụng các công cụ upload qua FTP vào thư mục root của hosting. Bigdump sẽ tự động nhận diện các file backup sql để import.

Sau đó các bạn chờ đợi để hệ thống hoàn thành! Chúc các bạn thành công!