Hướng dẫn sử dụng email outlook 2007

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình email trên outlook 2007

Bước 1: Mở Microsoft Outlook, vào Tools -> Account Settings…

Chọn tab E-mail

01

Bước 2: Nhấn nút New…

02

Bước 3: Đánh dấu vào [x] Manually configure server setting or additional server types

Nhất nút Next

03

– Chọn Internet E-mail

– Nhấn nút Next

Bước 4:

– Your Name : nhập tên giao dịch (không ghi .com , .vn ……  đăng sau)

– E-mail Address : nhập địa chỉ email

– Account Type: POP3 hoặc IMAP

* Chú ý:(POP3: email của bạn sẽ ko được lưu trên server) còn (IMAP: mail của bạn sẽ được lưu và đồng bộ trên server )

* Khuyến khích khách hàng nên dùng IMAP vì sẽ tránh đc trường hợp mất thư vì lõ tay xoá.

– Incoming mail server (POP3) : nhập tên miền (ví dụ: domain.com)

– Outgoing mail server (SMTP): nhập tên miền (ví dụ:domain .com)

– User Name : nhập đầy đủ e-mail

– Password: nhập mật khẩu của email

* Nhấn nút More setting…

11

Bước 5:

– Chọn tab Outgoing Server

– Đánh dấu vào ô [x] My outgoing server (SMTP) requires authentication

06

– Nhấn nút Ok để đóng hộp thoại

Bước 6:

– Nhấn nút Next

– Sau đó nhấn nút Finish để hoàn tất

Chúc các bạn thành công!