download windows 10 .iso 32bit, 64bit của Microsoft

Nếu tốc độ mạng internet quốc tế của bạn mạnh, bạn có thể tải file .ISO cài Windows 10 ttrực tiếp từ Microsoft. Tuy nhiên nếu mạng quốc tế của bạn không mạnh thì bạn có thể tải Windows 10 Home và Windows 10 Pro theo link Fshare dưới đây để có thể download nhanh hơn

Tải Windowms 10 Pro:
Tải Windowms 10 Home: