Hướng Dẫn Cài firewall CSF trên centos

csf firewall

Hiện nay CSFFirewall được sử dung khá nhiều trên hệ thống Linux, vì tính linh động và được tích hợp giao diện trên các control panel như Directadmin, Cpanel…

Sau đây mình sẽ giới thiệu qua các tính năng và hướng dẫn cài đặt trên Centos,

Tính năng nổi trội của CSF Firewall.

  • SYN Flood protection
  • Port Scan tracking and blocking
  • POP3/IMAP login tracking to enforce logins per hour
  • SSH login notification
  • Block traffic on unused server IP addresses – helps reduce the risk to your server
  • Directory and file watching – reports if a watched directory or a file changed

Hướng dẫn install CSF Firewall.

Để cài đặt csf firewall các bạn cần tắt các firewall khác đang tồn tại trên server sau đó làm theo các bước sau để cài đặt:

1: cài đặt thư viện

yum install perl-libwww* -y

2: Download source code, install csf

wget ‘http://configserver.com/free/csf.tgz’

tar -xvzf csf.tgz

./remove_apf_bfd.sh    ( chạy lệnh này nếu trên server đang cài APF và BFD firewall  )

Kiểm tra các module cần thiết để có thể chạy được CSF:

cd csf
./csftest.pl

nếu không có báo lỗi chúng ta bắt đầu cài csf.

./install.sh

Sau khi cài xong chúng ta Tắt tính năng test của Csf Firewall bằng cách mở file csf.conf  bang lệnh,

vi  /etc/csf/csf.conf

sau đó bạn thay đổi các dòng sau:

TESTING = “0”     thành  TESTING = “1”

Như vậy chúng ta đã xong bước cài đặt, Phần cấu hình mình sẽ giới thiệu trong bài sau nhé, 🙂