Hướng dẫn khắc phục lỗi file ” the file is too large for the destination file system”

quan trị hệ thống, host, domain, ten mien, vps

Khi các bạn  copy dữ liệu sang ổ cứng hay thiết bị khác, Các bạn gặp thông báo sau: “the file tên_file is too large for the destination file system” sau đây mình hướng dẫn cách khắc phục đê không gặp lỗi như vậy.
* Nguyên nhân:
Do ổ cứng bạn copy vào định dạng FAT32 hoặc FAT. Với các định dạng trên thì file system tối đa được sử dụng là 4G.
* Khắc phục

Chuyển đổi ổ cứng sang định dạng NTFS để có thể tiếp nhận dữ liệu lớn như vậy. Nếu ổ cứng mới có thể định dang ngay, tuy nhiên nếu ổ cứng đang sử dụng các bạn có thể làm theo cách sau và hoàn toàn an toàn dữ liệu nhé:
1- Mở Command Promt (CMD) trên window.
2- Gõ vào dòng lệnh
CONVERT X: /FS:NTFS
với X là tên ổ đĩa cứng VD: C, D, E,…
Chúc các bạn thành công