Hướng dẫn tạo google Indexing API và xoá index subdomain trên google

Hướng dẫn tạo google Indexing API và xoá index subdomain trên google

Trước khi sử dụng google indexing api bạn cần tạo ứng dụng và kích hoạt api truy cập

Truy cập vào Google Account Service

Sau đó tạo Project hoặc nếu bạn có Project rồi có thể chọn luôn project đã có bỏ qua bước tạo project mới

Tạo project mới

Chọn nút tạo mới như hình sau

Nhập tên cho Project sau đó ấn Create

Tạo account service và key

Trên Project vừa tạo trên bạn tạo google Account Service như hình dưới

điền thông tin tuỳ ý cho account sau đó bấm hoàn thành

Tạo Key cho google account (bạn chọn thứ tự như ảnh dưới)

sau đó màn hình ra lựa chọn tạo key

Chọn định dạng, để mặc định

Sau khi tạo xong bạn tải file đó về lưu lại để sử dụng kết nối

Cấp quyền API truy cập Google indexing

Truy cập vào link: https://console.cloud.google.com/apis/library/indexing.googleapis.com

Sau đó c họn project và ấn Enable như ảnh sau

 

Hướng dẫn thêm tài khoản Google Service vào Webmaster Tool

Sau khi xong bước trên bạn sẽ tải được file json bạn mở file đó lên để ý lấy thông tin “client_email” và “client_id” giá trị này sẽ sử dụng để cấp quyền truy cập vào Google Webmaster Tool

Truy cập vào tài khoản Google Webmaster

Sau đó chọn website bạn muốn phân quyền truy cập và làm theo thứ tự ảnh sau

Sau đó chọn thêm người dùng

Chú ý ở mục chọn Quyền, bạn cần cấp quyền “Owner” “Chủ sở hữu” nếu không sẽ bị báo lỗi “Permission denied. Failed to verify the URL ownership.

Sau khi hoàn thành bạn có thể kết nối google webmaster bằng API

Hướng dẫn xoá URL index từ google bằng API

Các bạn có thể  tải file Python kết nối tại đườngb dẫn sau Google API remove index

Hoặc cài git và dùng lệnh sau để tải về

git clone https://github.com/dzung042/remove-url-indexes-use-api.git
cd remove-url-indexes-use-api
pip install -r requirements.txt

Sau khi xong bạn  tạo file danh sách tên miền bằng csv file và khai báo ở đây mình đang để tên là abc_com.csv

Trong phần url nhập tên miền

Phần action_status nhập là Unactioned  Scipt sẽ gửi xoá các url có trạng thái này nếu không có giá trị Scipt sẽ không gửi xoá

Sau đó bạn mở file “googleUnindexer.py”  và chỉnh lại tên file đúng với tên của bạn đã tạo

  • JSON_KEY_FILE: Đường dẫn tới file json key google đã tải về
  • filename: Tên file chứa danh sách cách tên miền