Tìm vị trí script gửi spam email trong exim mail server

how-to-remove-the-messages-from-exim-mail-queue

Server mail Exim có rất nhiều lựa chọn và command để tìm ra chi tiết của kẻ gửi thư rác một cách dễ dàng. bạn có thể tham khảo thêm tại đây: kiểm tra thư rác trong server email exim

Chúng ta có thể tìm ra các chi tiết hàng đợi email, chi tiết người gửi email spam, số lượng thư rác vv từ các liên kết mà tôi đã đề cập ở trên. 
Dưới đây là một script / piped-command để tìm ra các thư rác gửi thư  script’s location/folder trên server. Nó sẽ giúp ích nhiều cho chúng ta để xác định các  script gửi thư rác và chúng ta có thể vô hiệu hóa nó một cách dễ dàng để ngăn chặn hoạt động gửi thư rác.

Các bước tiến hành kiểm tra vị trí các script gửi spam mail.

Bước 1: SSH vào server với quyền root,

Bước 2; thực hiện lệnh sau: