Cài đặt Python 3 và set mặc định trên Centos 7

I. Giới thiệu

Python là gì?

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ, được tạo ra bởi Guido van Rossum. Nó dễ dàng để tìm hiểu và đang nổi lên như một trong những ngôn ngữ lập trình nhập môn tốt nhất cho người lần đầu tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình. Python hoàn toàn tạo kiểu động và sử dụng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động. Python có cấu trúc dữ liệu cấp cao mạnh mẽ và cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả đối với lập trình hướng đối tượng. Cú pháp lệnh của Python là điểm cộng vô cùng lớn vì sự rõ ràng, dễ hiểu và cách gõ linh động làm cho nó nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lý tưởng để viết script và phát triển ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, ở hầu hết các nền tảng.

Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về Python qua từng phiên bản cũng như cấu trúc và nguyên tắc vận hành Tại đây.

II. Hướng dẫn thực hiện

Để cài đặt Python 3 các bạn có thể thực hiện theo 3 bước cài đặt sau.

Bước 1: SSH vào VPS của bạn

Đầu tiên các bạn cần SSH vào VPS của mình với quyền Root, nếu chưa biết cách SSH thì các bạn có thể xem hướng dẫn bên dưới.

Bước 2: Kiểm tra phiên bản Python đang sử dụng

Mặc định Python được cài đặt trên Centos 7 sẽ là phiên bản Python 2.7.x , các bạn sử dụng lệnh sau để kiểm tra phiên bản.

Như vậy hiện VPS này của mình đang sử dụng phiên bản Python 2.7.5.

Cài đặt Python 3 và set mặc định trên Centos 7

Vậy để nâng cấp lên phiên bản Python 3 các bạn thực hiện tiếp bước 3.

Bước 3: Cập nhật công cụ quản lý Yum

yum install https://repo.ius.io/ius-release-el$(rpm -E '%{rhel}').rpm

yum update -y

Bước 4: Cài đặt Python 3

yum install -y python3

Install Python 3 on CentOS 7.

Kiểm tra version

python3 --version

Bước 5: Thiết lập Python 3 làm mặc định

Tuy ta cài đặt thành công Python 3, nhưng VPS vẫn sẽ sử dụng phiên bản Python 2.7.5 làm mặc định. Để thay đổi phiên bản mặc định các bạn thực hiện như sau.

  • Kiểm tra vị trí Python 3 vừa cài đặt, trước đó mình cài đặt phiên bản Python 3.6 nên sẽ sử dụng lệnh sau.
[[email protected] bin]# which python3.6
/usr/bin/python3.6

  • Viết bí danh trong bash_profile.

Phần này nghĩa là ta sẽ thêm cấu hình Alias để khi gọi câu lệnh python thì hệ thống sẽ load vào đường dẫn được chỉ định (ở đây là phiên bản Python 3.6). Các bạn mở và chỉnh sửa file bash_profile lên bằng câu lệnh.

vi ~/.bash_profile
alias python='/usr/bin/python3.6'

Cài đặt Python 3 và set mặc định trên Centos 7

Chỉnh sửa xong bạn gõ :x để Save lại phần cấu hình.

  • Tải lại .bash_profile bằng lệnh
source ~/.bash_profile
  • Kiểm tra lại phiên bản Python.
python --version