Cập nhật thời gian cho centos

dong ho

Để Server chạy đúng giờ việc cập nhập bằng tay có thể được thực hiện 1 cách đơn giản ( chỉnh giờ, phút…) nhưng có thể gây ra độ chính xác với sai số lớn. sau đây mình xin giới thiệu các bạn cách cập nhập thời gian cho Server thông qua : time-a.nist.gov . Bài viết áp dụng cho các bạn đang sử dụng HĐH Linux.

Đầu tiên các bạn cài gói ntp
1.# yum install ntp
# chkconfig ntpd on
# ntpdate pool.ntp.org
# service ntpd start

Cài xong bạn update giờ cho Server :
1.ntp time-a.nist.gov

Nếu không sử dụng được các bạn dùng lệnh :
1.#ntpdate time-a.nist.gov
Nếu cách trên chưa hiệu quả có thể áp dụng cách dưới như sau:

date –set=”STRING”

Ví dụ:

# date -s “04 DEC 2014 11:32:00″

Hoặc các bạn có thể chỉ rõ các tham số mình cần thiết lập riêng như:

# date +%Y%m%d -s “20141204”

hay thiết lập thời gian riêng:

# date +%T -s “11:32:00″

Chúc các bạn thành công!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*